Tidigare stipendiater

Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse

Stipendier för pedagogisk utveckling

Tidigare stipendiater

2016


2014

Tema: Jämställdhet


Stipendiater och vad de arbetar med:

 • Bettina Rother och Hanna Glans – Genus och jämställdhet i skolan


2012

Tema: Lärare är ledare.


Stipendiater och vad de arbetar med:

 • Lina Magnusson – Formativ undervisning
 • Viveca Dahl – ”Alla är delaktiga”


2011

 • Johanna Lundén – ”Alla skall lyckas”


2010

Teman: Holistisk kunskapssyn, Lärare är ledare samt Examination och betygssättning.


Stipendiater och vad de arbetar med:

 • Lena Landqvist – Flytta hemifrån
 • Maud Ekblad – Lärande i omgivningen
 • Jimi Nilsson – En plan för framtiden
 • Stefan Bergmark – Biolabbet - en unik grön lärandemiljö
 • Anneli Nerell – Kreativ utveckling i Reggio Emilias fotspår
 • Monica Hultberg – Att lära utomhus med alla sinnen i förskolan
 • Maria Rosqvist – Ökad trygghet - ökat lärande


2008

Tema: att stödja och uppmuntra utveckling av undervisning och utbildning på alla nivåer inom det svenska utbildningsväsendet. Mottagare av bidrag skall vara lärare eller lärare i samarbete med studerande vid svenska skolor, högskolor och universitet samt övriga engagerade i undervis-ning eller utbildning.


Stipendiater och vad de arbetar med:

 • Anna-Lena Godhe – "Digitalt Berättande"
 • Gun Sörbring – "Tidsresor"
 • Jessica Salomonsson – "Språklådan"
 • Lars Göransson – "Cykelverkstad"
 • Margareta Ringius – "Lärstilar"Copyright ©  All Rights Reserved