Stiftelsen

Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse

Stipendier för pedagogisk utveckling

Stiftelsen

Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse bildades under 2005 för att stödja och uppmuntra pedagogisk utveckling inom all utbildning från förskola till universitet. Från 2008 har stiftelsen, i regel vartannat år, delat ut medel till ett av följande områden: undervisning, forskning respektive vidareutveckling av yrkeskunnande.

Copyright ©  All Rights Reserved