Bakgrund

Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse

Stipendier för pedagogisk utveckling

Bakgrund

Stiftelsens grundare, Margareta och Ingemar Ingemarsson, var under många år universitetslärare och kom att fundera över och diskutera vad lärande innebär. Detta förändrade i grunden deras roller och attityder som lärare. Det innebar ett annat sätt att tänka, något som de gärna ville se att också andra lärare skulle kunna få möjlighet till. Denna förändring av förhållningssätt kräver dock inte bara engagemang och förändringsvilja utan även mycket tid och kraft. När de båda grundarna fick möjlighet att ge ekonomiskt stöd till andra lärare blev det naturligt att bilda stiftelsen för "att stödja och uppmuntra utveckling av undervisning och utbildning på alla nivåer inom det svenska utbildningsväsendet" som det står i stiftelsens ändamål.

Copyright ©  All Rights Reserved