Tidigare stipendiater

Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse

Stipendier för pedagogisk utveckling

Tidigare stipendiater

2016

Tema: Lärare är ledare

 • Ledarskap digitaliserad skola
 • Framtidens ledare
 • Förskollärare är ledare
 • Kooperativt lärande
 • Grupp-ledarskap
 • Så kan det vara

 

2014

Tema: Jämställdhet

 • Genus och jämställdhet i skolan

 

2012

Tema: Lärare är ledare.

 • Formativ undervisning - Lina Magnusson
 • ”Alla är delaktiga” - Viveca Dahl

 

2011

 • ”Alla skall lyckas” - Johanna Lundén

 

2010

Teman: Holistisk kunskapssyn, Lärare är ledare samt Examination och betygssättning

 • Flytta hemifrån - Lena Landqvist
 • Lärande i omgivningen - Maud Ekblad
 • En plan för framtiden - Jimi Nilsson
 • Biolabbet - en unik grön lärandemiljö - Stefan Bergmark
 • Kreativ utveckling i Reggio Emilias fotspår - Anneli Nerell
 • Att lära utomhus med alla sinnen i förskolan - Monica Hultberg
 • Ökad trygghet - ökat lärande - Maria Rosqvist

 

2008

Tema: att stödja och uppmuntra utveckling av undervisning och utbildning på alla nivåer inom det svenska utbildningsväsendet. Mottagare av bidrag skall vara lärare eller lärare i samarbete med studerande vid svenska skolor, högskolor och universitet samt övriga engagerade i undervis-ning eller utbildning.

 

Stipendiater och vad de arbetar med:

 • Anna-Lena Godhe – "Digitalt Berättande"
 • Gun Sörbring – "Tidsresor"
 • Jessica Salomonsson – "Språklådan"
 • Lars Göransson – "Cykelverkstad"
 • Margareta Ringius – "Lärstilar"

 

 

Copyright ©  All Rights Reserved